Specjalne potrzeby edukacyjne

Do naszego przedszkola dzieci z opinią o kształceniu specjalnym uczęszczają bezpłatnie. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizujemy zalecenia zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz w orzeczeniach o kształceniu specjalnym.

W ramach realizacji opinii oraz orzeczeń prowadzimy zajęcia specjalistyczne w zakresie:

• terapii pedagogicznej
• terapii logopedycznej
• terapii psychologicznej
• rehabilitacji ruchowej
• terapii SI
• zajęć z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Zajęć Metodą Dobrego Startu
• Gimnastyki Korekcyjnej, sensoplastyki, muzykoterapii i inne indywidualne dobrane do każdego dziecka,
 
 
 
 
Close Menu