OPŁATY GDAŃSK

OPŁATY ŻŁOBEK

• Wpisowe 0 zł
• Wyżywienie 0 zł
• Opieka miesięczna 800zł/mc
• Dla rodzeństwa zniżka 50%

Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje kaucja 800 zł na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do placów

OPŁATY PRZEDSZKOLE

• Wpisowe 0 zł
• Wyżywienie 0 zł
• Zajęcia dla dzieci według programu 0 zł
• Opieka miesięczna 650 zł/mc 
• Dla rodzeństwa zniżka 50%

Czesne zawiera:

• Opiekę miesięczną od poniedziałku do piątku od 6:30-18:00
Pełna realizacja podstawy programowej MEN,
4 posiłki dziennie, własna kuchnia !!!
zajęcia z języka angielskiego w grupach przedszkolnych,
spotkania ze sztuką, 
bogaty program kulturalny realizowany w przedszkolu, koncerty,warsztaty zajęciowe,wizyty gości,
zajęcia artystyczne z wykorzystaniem wielu technik,
profilaktyka i konsultacje logopedy ,
opieka psychologa,
 raz w tygodniu zajęcia logopedyczne,
uczestnictwo w autorskim programie kulinarnym ” Co lubią przedszkolaki”
bezpłatne konsultacja dla rodziców ,
 pomoc rodzicom w wypełnianiu ich roli rodzicielskiej , 
trening czystości dziecka,
 zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe,
zajęcia plastyczne, 
zajęcia ruchowe,  rytmikę, 
zajęcia umuzykalniające, 
w grupach przedszkolnych opieka dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej,
współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną,
udział w konkursach, i programach,
materiały plastyczne,
DODATKOWE INFORMACJE
Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje kaucja 650 zł na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do placówki.

OPIEKA DO 5 GODZIN DZIENNIE ( dotyczy tylko przedszkola) 

7:00- 12:00 lub 13:00- 18:00 – opieka miesięczna 450 zł – Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje kaucja 450 zł na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do placówki.

PIDŻAMA PARTY

Opieka od piątku od godziny 19:00 do soboty do godziny 9:30 100zł/noc (cena dla podopiecznych żłobka i przedszkola)

 OPŁATY GDYNIA

OPŁATY ŻŁOBEK

• Wpisowe 0 zł
• Wyżywienie 0 zł
• Opieka miesięczna 900zł/mc
• Dla rodzeństwa zniżka 50%

Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje kaucja 900 zł na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do placówki.

 

OPŁATY PRZEDSZKOLE

• Wpisowe 0 zł
• Wyżywienie 0 zł
• Zajęcia dla dzieci według programu 0 zł
• Opieka miesięczna 750 zł/mc 
• Dla rodzeństwa zniżka 50%

Czesne zawiera:

• Opiekę miesięczną od poniedziałku do piątku od 6:30-18:00
Pełna realizacja podstawy programowej MEN,
4 posiłki dziennie,
zajęcia z języka angielskiego w grupach przedszkolnych,
spotkania ze sztuką, 
bogaty program kulturalny realizowany w przedszkolu, koncerty,warsztaty zajęciowe,wizyty gości,
zajęcia artystyczne z wykorzystaniem wielu technik,
profilaktyka i konsultacje logopedy ,
opieka psychologa,
 raz w tygodniu zajęcia logopedyczne,
uczestnictwo w autorskim programie kulinarnym ” Co lubią przedszkolaki”
bezpłatne konsultacja dla rodziców ,
 pomoc rodzicom w wypełnianiu ich roli rodzicielskiej , 
trening czystości dziecka,
 zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe,
zajęcia plastyczne, 
zajęcia ruchowe,  rytmikę, 
zajęcia umuzykalniające, 
w grupach przedszkolnych opieka dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej,
współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną,
udział w konkursach, i programach,
materiały plastyczne,
DODATKOWE INFORMACJE
Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje kaucja 650 zł na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do placówki.

OPIEKA DO 5 GODZIN DZIENNIE ( dotyczy tylko przedszkola) 

7:00- 12:00 lub 13:00- 18:00 – opieka miesięczna 450 zł – Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje kaucja 450 zł na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do placówki.

PIDŻAMA PARTY

Opieka od piątku od godziny 19:00 do soboty do godziny 9:30 70 zł/noc (cena dla podopiecznych żłobka i przedszkola)
Close Menu